Rhys Llwyd.

Does an angel contemplate my fate?

Pan roeddwn i’n dod i oed yn yr 1990au roedd cerddoriaeth, diwylliant a dillad yr 1970au yn profi rhyw fath o adfywiad. Dwi’n cofio prynnu sawl par o flares o’r siop yna ar Terrace Road yn Aberystwyth! Bum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach mae’r un peth yn digwydd eto...

Easy Meat by Rachel Trezise

Just finished reading Easy Meat by Rachel Trezise. A short but deeply moving novel following the ordinary life of a working class young man in the South Wales valleys on an extraordinary day, the day of the Brexit vote in 2016! Although it’s beautiful written the...

I’n byd Daw balm yn galennig

“aur a thus a myrr” Mathew 2.11 Un o rinweddau thus yw ei rinweddau iachusol. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn rhai diwylliannau i drin gwahanol afiechydon. Roedd hefyd yn un o’r peraroglau a ddefnyddiwyd yn y Deml. Ond ei rinwedd iachusol wnaeth ddal fy nychymyg i’n...
Easy Meat by Rachel Trezise

Easy Meat by Rachel Trezise

Just finished reading Easy Meat by Rachel Trezise. A short but deeply moving novel following the ordinary life of a working class young man in the South Wales valleys on an extraordinary day, the day of the Brexit vote in 2016! Although it’s beautiful written the...

read more
I’n byd Daw balm yn galennig

I’n byd Daw balm yn galennig

“aur a thus a myrr” Mathew 2.11 Un o rinweddau thus yw ei rinweddau iachusol. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn rhai diwylliannau i drin gwahanol afiechydon. Roedd hefyd yn un o’r peraroglau a ddefnyddiwyd yn y Deml. Ond ei rinwedd iachusol wnaeth ddal fy nychymyg i’n...

read more

Caersalem

Rwy’n Weinidog Eglwys Caersalem. Cymuned ffydd fywiog yng Nghaernarfon.

Dylunio, ffotos a ffilm

Rwy’n gweithio gyda nifer cyfyngedig o gleientiaid ar brosiectau dylunio, ffotograffiaeth a ffilm. 

R. Tudur Jones

Prosiect ymchwil am Genedlaetholdeb Gristnogol R. Tudur Jones

Copyright © 2023 Divi. All Rights Reserved.