Rhys Llwyd.

Ailadeiladant hen adfeilion, cyfodant fannau a fu’n anghyfannedd

Mae'r erthygl yma yn ddilyniant i'r erthygl: I dorri crib fy malchder oedd yn trafod rhai o'r heriau a gododd yn fy mlynyddoedd cyntaf fel Gweinidog. Dyma adrodd rhai arwyddion gobaith a brofasom yn yr un cyfnod, yn cynnwys yr hanes o adfer ac ail-agor adeilad...

Pam dilyn galwad at y Bedyddwyr?

Daeth fel syndod i lawer fy mod i wedi dilyn galwad i fod yn weinidog mewn enwad. Roedd gweld person ifanc a fagwyd mewn eglwys efengylaidd anenwadol yn dewis mynd yn Weinidog mewn enwad yn ymddangos yn rhyfedd i bobl oedd wedi credu bod rhywbeth anorfod yn y ffaith...

I DORRI CRIB FY MALCHDER

Yn ystod fy nhymor sabothol dwi wedi cael cyfle i edrych yn ôl dros ddeg mlynedd cyntaf fy ngweinidogaeth ac adlewyrchu ar ambell beth. Dwi am fentro rhannu ychydig o’r meddyliau dros y misoedd nesaf yn y gobaith y bydd o gymorth i rywun mewn rhyw ffordd.  I DORRI...
I DORRI CRIB FY MALCHDER

I DORRI CRIB FY MALCHDER

Yn ystod fy nhymor sabothol dwi wedi cael cyfle i edrych yn ôl dros ddeg mlynedd cyntaf fy ngweinidogaeth ac adlewyrchu ar ambell beth. Dwi am fentro rhannu ychydig o’r meddyliau dros y misoedd nesaf yn y gobaith y bydd o gymorth i rywun mewn rhyw ffordd.  I DORRI...

read more

Caersalem

Rwy’n Weinidog Eglwys Caersalem. Cymuned ffydd fywiog yng Nghaernarfon.

Dylunio, ffotos a ffilm

Rwy’n gweithio gyda nifer cyfyngedig o gleientiaid ar brosiectau dylunio, ffotograffiaeth a ffilm. 

R. Tudur Jones

Prosiect ymchwil am Genedlaetholdeb Gristnogol R. Tudur Jones

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.