Ystyrir Abraham Kuyper (1837-1920) yn un o’r diwinyddion fu’n gyfrifol am ail ffocysu ar awdurdod y diwygwyr mewn oes oedd nai llai wedi anghofio amdanynt neu gan amlaf wedi troi i arddel safbwyntiau oedd yn wrthun i syniadau Calfin a’r diwygwyr eraill. Gydag gwaddol y tadau diwygiedig yn sylfaen adeiladodd Kuyper ar hynny fyd-olwg i chwyldroi gwleidyddiaeth, academia, celf a systemau cymdeithasol yr oes. Calfiniaeth oedd calon ei system, y math puraf o Gristnogaeth ‘…the tresure of the past, the hope of the future.’

Cliciwch yma i ddarllen gweddill fy ysgrif ar y Wikipedia Cymraeg

Dwi’n gobeithio ychwanegu adran helaeth yn trafod ei waith ar Unffurfiaeth yn fuan iawn, mae geni mewn pwyntiau bwled eisoes. Fel y mae’n amlwg mae’n debyg peth ffrwyth llafur fy ngwaith ymchwil i fywyd a gwaith R. Tudur Jones yw hyn nid jest darllen a sgwennu hamdden!

Please follow and like us: