Achos Geraint Jones – Seisnigrwydd Radio Cymru

Geraint Jones

Bues i draw yn Llys Ynadon Caernarfon p’nawma yn gwrando ar achos Geraint Jones, Trefor. Roedd Geraint o flaen ei well am wrthod talu am ei drwydded deledu fel protest yn erbyn Seisnigrwydd Radio Cymru. Rhaid i mi gydnabod nad oeddw ni’n cytuno gyda’r oll oedd yn cael ei ddadlau yn y llys heddiw yn enwedig y ddadl am burdeb ieithyddol, dydw i ddim am i Magi Dodd fynd ar gwrs gloywi iaith a dod yn ôl yn siarad fel Gwilym Owen. Ond roeddw ni’n cefnogi’r alwad 100% i Radio Cymru roi’r gorau i chwarae recordiau Saesneg oherwydd mae yna ddegau o sianeli radio eraill yn gwneud hynny. Ac i bob recordiaid Saesneg sy’n cael ei chwarae mae yna gyfle yn cael ei golli i roi cyfle i fandiau Cymraeg.

Mwy o luniau.

Please follow and like us:

1 thought on “Achos Geraint Jones – Seisnigrwydd Radio Cymru

  1. Siân

    Dw i ddim mor siwr. Dwi’n meddwl y dylai fod rhywun yn cadw golwg ar safon iaith PAWB ar Radio Cymru – yn cynnwys yr adran newyddion – tase fe ddim ond i’w hatgoffa nhw sut i ddefnyddio “wedi cael ar ddeall”! Gallith iaith Magi Dodd a phawb fod yn naturiol AC yn gywir.
    Yn fy marn i, os ydi cynnwys recordiau Saesneg yn golygu dy fod ti’n cael mwy o gynulleidfa i recordiau Cymraeg, mae modd ei gyfiawnhau. Dw i’n licio clywed recordiau Saesneg weithiau ond fyddwn i ddim yn troi at orsaf radio Saesneg. Mae pryd a faint a sut rai yn fater i’w drafod, wrth gwrs.
    Dwi’n meddwl mai’r peth pwysica i Radio Cymru yw gofalu bod beth maen nhw yn ei wneud yn dda. Wnes i flogio am hyn dipyn yn ôl. Dim oherwydd safon yr iaith na’r caneuon Saesneg roedd fy ffrindiau i wedi rhoi’r gorau i wrando – ond am fod y rhaglenni am dalp o’r diwrnod yn ddiflas a di-ddim.
    http://siantirdu.wordpress.com/2010/04/02/radio-cymru-radio-pwy/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.