Heddiw bydd Osian Jones yn wynebu ei ail achos llys. Y disgwyl oedd y byddai’n cael ei garcharu gan Ynadon Pwllheli bythefnos yn ôl fe fe fethodd y llys hwnnw a dod i benderfyniad dros ei ryddhau neu ei garcharu gan benderfynu’n lle symud yr achos i Lys Caernarfon ymhen pythefnos, sef heddiw.

Does dim wedi newid yn y sefyllfa wleidyddol yn y cyfamser. Mae’r LCO iaith yn wan ac fe fethwyd a cyffwrdd y gwasanaethau iechyd (Boots a Superdrug) a telegyfathrebu (PC World) yr oedd Osian yn protestio a mynnu ei hawliau ganddynt. Methodd y drefn wleidyddol a dod a ni gam yn nes at hawliau cyfartal gan y darparwyr dan sylw ac felly mae sail cwbwl ddilys i safiad a charchariad Osian heddiw.

Gyda chenedlaetholwyr mewn Llywodraeth maen drist o beth fod Osian yn gorfod wynebu carchar oherwydd i’r drefn wleidyddol ynddi hi ei hun fethu darparu hawliau cyfartal.

Dewch i lawr i’r achos yn Llys Caernarfon. Achos yn cychwyn yn fuan ar ôl 9.30. Mi fyddwn ni yno trwy’r bore maen debyg.

Please follow and like us: