Darllenais y newyddion trist bore ma ar wefan y BBC fod Ama Sumani wedi marw. Ama oedd y ddynes a oedd yn derbyn triniaeth am ddealisis yn Ne Cymru ond oherwydd i’w visa hi ddirwyn i ben fe’i halltudiwyd gan Lywodraeth Prydain yn ôl i Ghana, gwlad lle na fyddai hi’n medru parhau a’r driniaeth. Ar y pryd fe holais Elvis Adjei, cyfaill i mi o Ghana sy’n gyd-warden gyda mi yn Neuadd John Morris Jones ym Mangor beth fyddai’n digwydd iddi ac fe ddywedodd yn blwmp ac yn blaen nol ym mis Ionawr, ‘she’ll die for sure.’ Ond wrth gwrs nid yw cael gwaed ar eu dwylo yn ddim byd newydd i Lywodraeth Orllewinol Imperalaidd fel Prydain, maen rhan anatod o’i gwead ffiaidd satanaidd. Tybed gwasanaeth faint o ddoctoriaid a nyrsys o Gahana y mae’r NHS yn ei fwynhau ym Mhrydain? Mae’n ffieiddbeth fod Prydain a’i thebyg yn steilio ei hun fel y cyflwr ‘gwareiddiedig’ i bob gwladwriaeth arall annelu ato. Diwrnod trist iawn sy’n dangos penllanw pechod-cyfundrefnol ein dynoliaeth. Y cysur amwni yw hyn, wrth siarad gyda Elvis Adjei (sydd, gyda llaw, yn weinidog rhan-amser gyda’r Pentacostaliaid) wythnos diwethaf roedd yn esbonio i mi fod yr Eglwys Bentacostalaidd ar gynydd rhyfeddol yn Ghana a bod dros dri chwarter o bobl Ghana yn arddel ffydd real fywiog yn eu Gwaredwr a bod yr Ysbryd Glan yn syrthio ar Ghana mewn modd y gallw ni o’n ei ddeisyfu ei weld eto yma yng Nghymru.

Mae hanes Ama a chyflwr ysbrydol Ghana yn dangos i ni drachefn fod ystyr beth sy’n ‘wareiddiedig’ wedi ei sgiwio yn llwyr gan seciwlariaeth modern ein Gorllewin ni ac mae’r unig gynhaliaeth mewn gwirionedd sy’n pasio prawf amser ydy’r Meddyg Da.

Please follow and like us: