Ambell i website yn Welsh chware teg

Pam na fu dadl arweinwyr Cymreig gan y BBC yn Gymraeg ar S4C? Neu gael opsiwn iaith ar y rhaglen ar BBC 1? Mae BBC Cymru wedi colli cyfle eto fyth i brif ffrydio’r Gymraeg a dangos ein bod ni’n genedl hyderus yn ein dwyieithrwydd.

Gellid bod wedi rhoi clustffonau cyfieithu ar y pryd i Cheryl, Hain a Kirsty ac wedyn wrth iddyn nhw ateb yn Saesneg gellid cael dybio byw i’r Gymraeg. Pan fo S4C yn darlledu o’r Cynulliad mae nhw’n gwneud hynny o’r Gymraeg i’r Saesneg.

Fel rhywun sydd heb areal deledu (am resymau daearyddol nid o ran dewis) ac yn cael fy holl newyddion a darpariaeth gan y BBC dros y wê, dwi wedi gorfod bodloni ar naratif Gymraeg is ei ddarpariaeth nag yn y Saesneg. Mae blog Vaughan Roderick yn wych o beth, ond does dim cymharu y ddarpariaeth ar-lein Saesneg BBC Cymru YMA, yn glipiau sain a ffilm, yn fapiau, polau piniwn a swingometers rhyngweithiol i gymharu a’r ddarpariaeth ar-lein Gymraeg YMA, dim elfennau sain, ffilm na rhyngweithiol.

Tybed at bwy y dylid cyfeirio cwyn ynglŷn a’r gwahaniaeth darpariaeth yma rhwng y ddwy iaith?

Please follow and like us:

2 thoughts on “Ambell i website yn Welsh chware teg

 1. Rhys

  “wedyn wrth iddyn nhw ateb yn Saesneg gellid cael dybio byw i’r Gymraeg.”

  Gan mai pwynt cyfieithu ar y pryd ydy i helpu pobl ddeall rhywbeth sy’n cael ei ddeud mewn iaith nad ydynt yn ddeall, ac sy’n golygu nad oes rhaid i’r siaradwr siarad mewn iaith arall.

  Fel rhywun a fu’n darparu cyfiethu ar y pryd (Cymraeg>Saesneg) mewn ambell i gyfarfod, roedd yn ddigalon nad oedd pob siaradwyr Cymraeg yn gwenud defnyddo ohono, ac yn hytrach yn defnydido Saesneg. Mae wir angen newid y feddylfryd yma, ond byddai trosi Saesneg i Gymraeg yn gwneud y peth yn ffars.

 2. rhysllwyd

  Beth yw dy farn di tybed am y syniad o gael rhai cyfranwyr ar Wales Today i siarad Cymraeg ac yna darparu is-deitlau neu ddybio i’r Saesneg?

  Fy mhrofiad i o gyfarfodydd dwyieithog lle mae’r Cymry yn mynnu siarad Saesneg er fod offer cyfieithu ar gael yw fod llawer yn dibynnu ar y cadeirydd. Rhaid i’r cadeirydd fod yn Gymraeg a siarad yn Gymraeg 100% o’r amser er mwyn gosod y cynsail. Os fydd y cadeirydd yn llithro mewn i siarad yn Saesneg weithiau yna bydd aelodau erill y pwllgor yn dilyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.