Wythnos diwethaf roeddwn ni yn yr Eisteddfod yn gwneud yr hwn, llall (dwi’n gwbod, angen diweddaru domain) ac arall; yr wythnos cyn hynny roeddwn ni ar daith Dechrau’r Dyfodol. Wythnos yma dwi wedi symud tŷ o Fangor i Deiniolen ac bellach nol yn Aberystwyth yn paratoi fy mhregeth ar gyfer Souled Out sy’n cychwyn ddydd Gwener. Ar ôl hynny dwi’n gobeithio cael ychydig ddiwrnodau i anadlu cyn setlo mewn yn Neiniolen a taro iddi unwaith eto gyda’r PhD ar ôl “seibiant” mis Awst.

Dyna gyd sydd i’w adrodd.

Please follow and like us: