Dyma i chi glip bach, deuddeg munud, o R. Tudur Jones yn hel atgofion o fywyd Capel yn y Rhyl yn yr 1920au a’r 1930au. Mae merched ei Weinidog ar y pryd, y Parch. Ogwen Griffiths, dal yn fyw yn y Rhyl ac yn eu nawdegau hwyr – dwi’n gobeithio medru mynd draw i’w cyfarfod yn fuan iawn i’w holi am eu hatgofion am fywyd y capel cafodd R. Tudur Jones ei fagu ynddo.

Mwynhewch…


Lawrlwytho MP3 (PC: Right Click>Save File As… MAC: Ctrl+Click>Download Linked file…)

Please follow and like us: