Mae’n weddus iawn – awr weddi yw

Pan dwi’n siarad am fy ngwaith yn gyhoeddus rwy’n tueddu i siarad yn bennaf am Gaersalem Caernarfon gan fod stori’r eglwys yna, ar y cyfan, yn stori o dwf a newid. Pobl newydd yn dod, addoliad cyfoes, cynlluniau interniaeth, mentrau newydd, addasu’r adeilad, y fenter...
Nonconformist gan Jane Parry

Nonconformist gan Jane Parry

Y llyfr diweddaraf i mi ddarllen yw Nonconformist gan Jane Parry, darn ffeithiol-greadigol Saesneg sy’n olrhain hanes teuluol yr awdur gan ganoli ar un o arloeswyr ymneilltuaeth y ddeunawfed ganrif ym Môn sef Wiliam Pritchard. Ar ôl cyfnod byr o fyw yn Llydaw symudodd...