Easy Meat by Rachel Trezise

Easy Meat by Rachel Trezise

Just finished reading Easy Meat by Rachel Trezise. A short but deeply moving novel following the ordinary life of a working class young man in the South Wales valleys on an extraordinary day, the day of the Brexit vote in 2016! Although it’s beautiful written the...
I’n byd Daw balm yn galennig

I’n byd Daw balm yn galennig

“aur a thus a myrr” Mathew 2.11 Un o rinweddau thus yw ei rinweddau iachusol. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn rhai diwylliannau i drin gwahanol afiechydon. Roedd hefyd yn un o’r peraroglau a ddefnyddiwyd yn y Deml. Ond ei rinwedd iachusol wnaeth ddal fy nychymyg i’n...
Byw dan swyn y nef yn nhymor yr Adfent

Byw dan swyn y nef yn nhymor yr Adfent

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr: canys hwy a elwir yn blant i Dduw. (Mathew 5.9) Os wnawn ni dorri’r gair “tangnefeddwyr” i lawr yr hyn sydd gyda ni yw “tan”, “nef” a “gwyr”. Felly, gwyr neu bobl sy’n byw dan y nefoedd. Neu o geisio deall yr ystyr yn well: pobl...
Gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti

Gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti

Wedi chargio y Canon wythnos yma, tro cyntaf ers blwyddyn y mwy. Er mor dda ydy cameras ar y ffôn dyddiau yma does dal dim byd cweit cystal a darn mawr o wydr o flaen camera go-iawn. Canon EOS RP gyda Canon RF 24-105mm F4L. Hwn yw’r treat o olygfa o’n...