Gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti

Gyda gwawr y bore dyrchafwn fawl i ti

Wedi chargio y Canon wythnos yma, tro cyntaf ers blwyddyn y mwy. Er mor dda ydy cameras ar y ffôn dyddiau yma does dal dim byd cweit cystal a darn mawr o wydr o flaen camera go-iawn. Canon EOS RP gyda Canon RF 24-105mm F4L. Hwn yw’r treat o olygfa o’n...
O! am dreiddio i’r adnabyddiaeth

O! am dreiddio i’r adnabyddiaeth

Dim ond ers 13 mlynedd dwi’n Weinidog ond yn yr amser hwnnw dwi wedi pregethu o leiaf 250 o weithiau yn Llanllyfni, 250 o weithiau ym Mhenygroes ac dros 500 o weithiau yng Nghaernarfon. Mae gen i tua 750,000 o eiriau o nodiadau pregethau wedi eu paratoi, digon...
Philipiaid a clywed galwad mewn iaith wahanol?

Philipiaid a clywed galwad mewn iaith wahanol?

Cefais i fy magu mewn teulu Cristnogol ac roedd mynd i’r capel dair gwaith y Sul yn rhywbeth roeddwn i’n derbyn yn ddi-gwestiwn. Oedfa’r bore am 10, nol i’r Ysgol Sul am 2.30 ac yna oedfa’r nos am 6. Dwi ddim yn cofio cyfnod yn fy mywyd pan nad oeddwn i’n credu mewn...
Ymaflyd codwm gyda Duw

Ymaflyd codwm gyda Duw

Ar hyn o bryd mae’n teimlo fel ein bod yn mynd trwy gyfnod arbennig o fregus yn rhyngwladol. Mae’r rhyfel erchyll yn yr Wcraen yn rhygnu yn ei flaen ac mae’r rhyfel yn Israel a Phalestina yn gwbl ddychrynllyd. Mae’r peth yn gwbl erchyll. Yn nes at adref mae gyda ni...
Eglwys Sant Tydecho, Mallwyd

Eglwys Sant Tydecho, Mallwyd

Ers darllen Sgythia – Hanes John Dafis, Rheithor Mallwyd gan Gwynn ap Gwilym dros yr haf dwi wedi bod eisiau ymweld ag Eglwys Mallwyd. Daeth cyfle wythnos yma wrth i mi basio ar y ffordd i gyfarfod yn y de a heb fod ar ormod o frys. Gwaetha’r modd ni ches...