Dros y penwythnos fuesi lan ym Mangor ym Mhrotest Cymdeithas yr Iaith dros Ddeddf Iaith Newydd. Roedd rhyw 150 yna a rhaid mi ddeud mae dyma’r brotest fwyaf lwyddiannus i mi ei fynychu gan y Gymdeithas ers y blynyddoedd. Wedi i drafodaethau gyda chwmni Morrisons dorri i lawr fe benderfynwyd eu targedu gyda phrotest. Yn ddiddorol ddigon dywedd y rheolwr “We don’t have to provide welsh stuff, we are not oblijed by law to do so – your argument is with the Welsh office therefore” A’r Llywodrarth sy’n dweud nad oes angen newid y ddeddf gan y gwnaiff cwmniau cyhoeddus fel Morrision ddarparu’n ddwy-ieithog allan o ewyllys da – hurt.

Isod wele fideo you tube o gasgliad o’r lluniau dynesi pan i lawr mewn lobi yn y Cynulliad cyn ‘dolig ac yna lluniau o’r Brotest ddydd Sadwrn. Rhaid cael fy nanell nol mewn i’r Piwritaniaid yn awr – cyn mynd yn ôl at gyfrolau mawr Thomas Richards dwi’n cael hoe fach ac yn gweithio trwy Vavasor Powell gan R. Tudur Jones ei hun. Dyma’r llyfr cyntaf gan Dr. Tudur ei hun i mi weithio trwyddo yn fanwl ac dwi’n cael blas! Mwynhewch y fideo:

Please follow and like us: