Dyma ddau beth yr hoffwn dynnu sylw darllenwyr fy mlog atynt!

1. Wyt ti wedi arwyddo’r ddeiseb bwysig yma? Nagwyt? Dos i wneud nawr!

2. Mae ail sioe podlediad Naws yn barod (or diwedd!) doedd e ddim yn gyment a hynny o strach, llai nag o ni’n feddwl. Dwi am wneud ymdrech lew nawr i ryddhau sioe bob wythnos tan ein bod ni’n rhedeg allan o stwff. Baban Sgwiral sydd ar y sioe yma, band ifanc o Ddyffryn Nanlle – swnio fel rhyw fath o fersiwn mwy grungy o Meinir Gwilym!

Please follow and like us: