Beibl i bawb

Dwi’n cofio gwylio’r ffilm isod am y tro cyntaf tua dwy flynedd yn ôl. Mae’n dogfennu’r diwrnod y cyrhaeddodd y Beibl bobl y Kimyal yn eu haith nhw eu hunain am y tro cyntaf. Mae’r holl beth yn tu hwnt o drawiadol a does dim rhaid i chi gael ffydd eich hun i werthfawrogi hyn. Fe wnes i wylio’r ffilm eto ychydig wythnosau yn ôl yng nghŵp tŷ Caersalem ac fe ddaeth deigryn i fy llygaid eto.

The Kimyal People Receive the New Testament from UFM Worldwide on Vimeo.

Wythnos yma mae’r fersiwn llawn o’r Beibl mewn Cymraeg llafar/cyfoes yn cael ei gyhoeddi ar www.beibl.net. Diolch i Dduw am ddefnyddio Arfon Jones dros gyfnod o 15 mlynedd (!) i gyflawni’r gwaith.

Yn anffodus mae’n anhebygol y cawn ni barti mor liwgar yma yng Nghymru ag y cafodd pobl y Kimyal ond gobeithio y bydd cyhoeddi’r Beibl newydd yma yn y Gymraeg yn cael effaith yr un mor bellgyrhaeddol yn yr hir dymor ar Gymru ag y cafodd y cyfieithiad Cymraeg cyntaf nol yn 1588.

Please follow and like us:

2 thoughts on “Beibl i bawb

  1. Rhodri ap Dyfrig

    Roeddwn i’n gobeithio y byddai rhywun wedi ychwanegu rhywfaint o hanes y Gymraeg ar y we ym maes crefydd i http://hanesywegymraeg.com. Wnes i ddim meddwl amdano tan y diwedd ond mae wedi chwarae rhan fawr. Bosib yn rhywbeth galla i siarad efo ti amdano os daw cam nesa i’r prosiect.
    Rhods

  2. rhysllwyd

    Yn digwydd bod mi oedd mynd ar ôl ffeithiau beibl.net ar fy to-do list i ar gyfer hanes y we gymraeg ond ches i ddim amser i wneud mewn pryd.

    Gafodd y Testament Newydd ei gyhoeddi ar beibl.net mor bell yn ôl a 2000 er mwyn dathlu’r mileniwm ac ar y pryd dwi’n meddwl iddo fod yn ddatblygiad arloesol mewn unrhyw iaith heb sôn am yn y Gymraeg. Dim ond rhai blynyddoedd wedyn y datblygodd gwefanau fel bibles.org oedd yn cyhoeddi’r Beibl Saesneg (ac sawl iaith arall) ar-lein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.