Dwi’n cofio gwylio’r ffilm isod am y tro cyntaf tua dwy flynedd yn ôl. Mae’n dogfennu’r diwrnod y cyrhaeddodd y Beibl bobl y Kimyal yn eu haith nhw eu hunain am y tro cyntaf. Mae’r holl beth yn tu hwnt o drawiadol a does dim rhaid i chi gael ffydd eich hun i werthfawrogi hyn. Fe wnes i wylio’r ffilm eto ychydig wythnosau yn ôl yng nghŵp tŷ Caersalem ac fe ddaeth deigryn i fy llygaid eto.

The Kimyal People Receive the New Testament from UFM Worldwide on Vimeo.

Wythnos yma mae’r fersiwn llawn o’r Beibl mewn Cymraeg llafar/cyfoes yn cael ei gyhoeddi ar www.beibl.net. Diolch i Dduw am ddefnyddio Arfon Jones dros gyfnod o 15 mlynedd (!) i gyflawni’r gwaith.

Yn anffodus mae’n anhebygol y cawn ni barti mor liwgar yma yng Nghymru ag y cafodd pobl y Kimyal ond gobeithio y bydd cyhoeddi’r Beibl newydd yma yn y Gymraeg yn cael effaith yr un mor bellgyrhaeddol yn yr hir dymor ar Gymru ag y cafodd y cyfieithiad Cymraeg cyntaf nol yn 1588.

Please follow and like us: