Pregeth ddiddorol bore ma yn Capel yn seiliedig ar ddechrau Actau 2:

Ar ddiwrnod dathlu Gŵyl y Pentecost roedd pawb gyda’i gilydd eto. Ac yn sydyn dyma nhw’n clywed sŵn oedd fel gwynt cryf yn chwythu drwy’r ystafell lle’r oedden nhw’n cyfarfod. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael eu llenwi â’r Ysbryd Glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr Ysbryd oedd yn eu galluogi nhw i wneud hynny. [darllen ymlaen…]

Roedd y pregethwyr yn nodi mae’r hyn sy’n gwneud Eglwys Crist yn wir Eglwys yw ei bresenoldeb. Rhybuddiodd rhag cadw’r sioe i fynd yn drefnus, cynnal cyfarfodydd ayyb… heb fod a presenoldeb yr Arglwydd yna. Y perygl o fod yn Eglwys Crist ar yr wyneb ond fod dim calon yna. Ond y rhan mwyaf diddorol oedd ei rybudd na ddylem ni geisio creu presenoldeb yr Arglwydd ein hunain – os ydym ni’n creu y syniad fod Duw yna heb fod Duw yna go iawn ei bod hi’n beryglus iawn. Crybwyllodd un o sêr y God Channel, Benni Hinn, fel gau broffwyd oedd yn amlwg yn euog o greu presenoldeb ffug yr Arglwydd drwy, yn y bôn, rhoi sioe dda ymlaen. Yn ei gyfarfodydd mae’n defnyddio ei got wen i daro pobol “gyda’r ysbryd” ac fod yr ysbryd glan yn gweithio trwy ei got. Nawr dwi’n credu mewn syrthio yn yr ysbryd, dwi’n adnabod Cymry Cymraeg call, rownd eu pethau a sefydlog eu meddwl ac iawn eu pwyll sydd wedi eu llorio gan yr ysbryd – fe’i trawyd hwy yn dawel bach tra’n gweddïo ac nid mewn rhyw sioe fawr o flaen y camerau a chot wen yn eu taro!

Yr hyn sy’n tanlinellu fod Benni Hinn yn ffug yw y ffaith fod ganddo fe Warm-up Man sef gŵr sy’n mynd allan i gynhyrfu y gynulleidfa cyn i Benni ddod allan a mynd yn fyw ar y teledu. Mer’r syniad yma o warm-up act yn rhywbeth sy’n digwydd ac yn holl bwysig yn y diwydiant adloniant drwyddi draw. Erbyn i Benni ddechrau mae’r dorf eisoes yn gynnes ac mae’r warm-up wedi eu perswadio eisoes fod gwyrthiau ar fin digwydd.

Mae’n ffigwr dadleuol hefyd oherwydd ei fod yn gwneud llwyth o bres allan o’i ‘genhadaeth’ drwy orchymyn ei ddilynwyr i roi mwy a mwy o bres i’w gynlluniau fel y tystia’r paragraff yma oddi ar Wikipedia:

His lavish lifestyle is often criticized, alongside allegations that his ministry exists first and foremost as a money-making machine with little financial accountability. The Trinity Foundation devotes considerable resources towards scrutinizing Hinn’s financial affairs, including his ministry’s tax-exempt status as a church….

In December 2006 Benny Hinn sent letters to followers seeking donations for a Gulfstream G400 executive jet. These letters followed Hinn’s similar request that his program broadcasted throughout 2006. Hinn says a personal jet will allow him to ” preach the Gospel around the globe.” Hinn asked 6000 previous donors to each contribute $1000 to cover the $6 million down payment; the total cost of the plane is over $30 million. This resulted in a number of bloggers alleging a personal jet for Hinn was unnecessary since he already conducts revivals around the world.

Ond dwi’n meddwl mae’r peth mwyaf hurt mae wedi dweud yw hyn: ‘[that]…people would be raised from the dead to watch the Trinity Broadcasting Network’”Sef y sianel lle darlledir, ie dyna chi, ei raglen ef yn yr UDA!

Yr hyn sydd yn drist yw fod dim angen y sioe yma oblegid fod y sioe ‘go-iawn’ yn dipyn rhagorach. Y sioe go-iawn sy’n achub dynion ac yn rhoi heddwch meddwl am byth nid dim ond am hanner awr bob nos Sadwrn am 8.00.

Dyma fideo o’r got hudol a’r waith:

Please follow and like us: