Dwi ddim si postio ers rhai diwrnodau bellach ac am y tro does dim amser gena i i bostio unrhyw beth swmpus felly dyma nodyn – yn arddull ‘Beth mae DML yn ei ddarllen’ (oddi ar blog dogfael) – i ddweud beth dwi’n ei ddarllen ar hyn o bryd. Wel wythnos yma y llyfrau sydd gena i ‘on ddy go’ ydy:

‘Llofion ym Maes Crefydd’ – Robert Pope
‘Caradoc Jones: A Forgotten Missionary’ – Noel Gibbard
‘Torri’r Seiliau Sicr: Ysgrifau J.E. Daniel’ – D. Densil Morgan (gol.)
‘tu chwith 27:newid’ – Catrin Dafydd (gol.)
‘Tescopoly’ – Andrew Simms

Fel y gwelwch chi dwi ddim yn un am orffen un llyfr cyn dechrau ar y nesaf!

Please follow and like us: