Beth yw profiad o Dduw? Dwi di bod yn meddwl lot am y cwestiwn yma yn ystod y dydd, beth yw profiad o Dduw, ac o bosib yn bwysicach sut mae ei ddisgrifio i bobl sydd heb brofiad o Dduw. Ges i bip ar lyfr enwog J.I. Packer, Knowing God (1973), ac fe ddaeth e a rhai pethau pwysig i’r amlwg i mi. I ddechrau mae Packer yn esbonio beth nad yw profiad o Dduw – nid profiad o Dduw yw gwybod am Dduw. Hynny ydy, fe all bron a bod pob Cymro Cymraeg sydd wedi cael magwraeth Ysgol Sul esbonio yn weddol lawn beth yw prif fannau’r ffydd Gristnogol: Iesu yn fab Duw ac oherwydd iddo farw dros ein pechodau roeddem ni, trwy Iesu, yn medru dod i berthynas a Duw ac bellach maen rhaid i ni fyw yn dda a gafalu am ein cymdogion. Ond dydy gwybod am a deall y safbwyntiau diwinyddol yna am Dduw ddim gyfystyr a phrofiad o Dduw. Ddim mod i am chwarae i lawr dirnadaeth/gwybodaeth o’r ffydd, ddim o gwbl wedi’r cyfan mae Duw am i ni ei garu gyda’n holl allu yn ogystal a’n holl enaid, ond dydy datganiadau am Dduw ddim yn brofiad o Dduw.

Mae profiad o Dduw yn fwy na dal gwybodaeth oblegid wedi dod i brofiad o Dduw mae eich byd-olwg a’ch mind-set yn newid yn llwyr – dwi wedi bod yn stryglan i esbonio beth yw hyn ers tro ond fe ddes i ar draws dyfyniad da gan Packer heddiw sy’n cyfleu peth o beth yw fy mhrofiad i o Dduw. Ni fyddai aralleiriad gennyf i cystal felly dyma ddyfynnu: ‘…when a Man knows God, losses and negatives cease to matter to him; what he has gained simply banishes these things from his mind.’ Nid yw’r dyfyniad yna yn esboniad llawn o’r profiad Cristnogol ond mae, fodd bynnag, yn esbonio un gwedd ohono. O ran tystiolaeth o’r gobaith a’r profiad Cristnogol mi fyddai pawb oedd yng nghrebrwng ffrind i mi, Sion Ifan, rai wythnosau yn ol yn medru tystio beth yw profiad Cristnogol: byw ac nid marw a hynny yn wyneb marwolaeth hyd yn oed.

Please follow and like us: