Mae ffrind i mi, Derek Rees neu John Derek i rai, wedi cychwyn blog newydd yn ddiweddar. Mae Derek yn gweinidogaethu draw gyda Eglwysi’r Bedyddwyr yn Rhosllanerchrugog ger Wrecsam. Cawsom ni dipyn o hwyl gyda’n gilydd yn Aberystwyth yn gweithio ar brosiectau fel MC Peryg ond hefyd ar bethau mwy difrifol fel rhedeg y cyrsiau Alffa a gweld ffrindiau yn dod i adnabod Iesu. Mae’r blog yn adlewyrchiad o’r ddeuoliaeth yna sef trafod pethau pwysig iawn fel ein fydd a Iesu ond, yn ol y disgwyl gyda Derek, mewn ysbryd ac arddull doniol ac ysgafn!

Rhosllanerchrugblog

Please follow and like us: