Dyma flogiad byr i roi shout out i ddau flog cyfeillion i mi. Dau gyfaill sy’n mynd mlaen, fel fi, i fod yn ymgeiswyr am y Weinidogaeth da’r Bedyddwyr flwyddyn nesa.

Mae Derek ar hyn o bryd yn Weinidog dan hyfforddiant ar Eglwysi Bedyddiedig Rhosllannerchrugog, a flwyddyn nesaf mae e wedi derbyn galwad gan Undeb y Bedyddwyr i arwain eglwys newydd sbon Gymraeg yng nghanol Abertawe.

Blog Derek

Mae Aron ar hyn o bryd yn gwneud rhaglen DAWN yn Llansannan ac mae e wedi derbyn galwad i fod y Weinidog dan hyfforddiant gyda’r Bedyddwyr yng Nghaerfyrddin flwyddyn nesaf.

Blog Aron

Maen nhw’n ffrindiau da a dwi’n disgwyl mlaen i weithio gyda nhw er budd y deyrnas yn y dyfodol, dylai darllen eu blogs fod yn ddigon difyr hefyd.

Please follow and like us: