Bodelwyddan to get 1,700 new homes… and A55 exit.’ Tybed faint o’r tai hyn fydd i bobl leol? “30% of which will be affordable housing for local people” medd Angela Loftus, swyddog i Gyngor Sir Ddinbych. Felly bydd 60% o’r tai, 1,020 ohonynt, i bobl fydd yn gweithio yng Nghaer a threfi a dinasoedd eraill Gogledd Orllewin Lloegr. Does ots am y gyffordd newydd ar yr A55 a’r McDonalds, neu os fyddw chi’n lwcus Little Chef, ddaw efo hwnnw oherwydd yr oll fydd y datblygiad yma yn gwneud fydd troi Bodelwyddyn i fewn i faesdref enfawr i Ogledd Orllewin Lloegr.

Gwarthus Cyngor Sir Ddinbych.

Please follow and like us: