Gwyn eu byd y tangnefeddwyr: 
canys hwy a elwir yn blant i Dduw. 
(Mathew 5.9)

Os wnawn ni dorri’r gair “tangnefeddwyr” i lawr yr hyn sydd gyda ni yw “tan”, “nef” a “gwyr”. Felly, gwyr neu bobl sy’n byw dan y nefoedd. Neu o geisio deall yr ystyr yn well: pobl sy’n byw dan swyn neu ddylanwad y Nefoedd.

Wrth edrych ymlaen at dymor yr Adfent eleni fe ddaw sŵn rhyfel o Israel a Phalestina, fe ddaw temtasiwn materoliaeth o hysbysebion y teledu ac fe ddaw tor-calon wrth weld ein gobeithion yn aml yn syrthio’n fyr. 

Ond daw gwahoddiad gan Iesu i benderfynu bod yn bobl sy’n byw dan swyn y nef er mwyn gallu profi ei wefr, ei heddwch a’i dangnefedd eto eleni yn nhymor yr Adfent.

Ond, un wers bwysig wrth baratoi ein hunain at dymor yr Adfent yw cofio bod “hirymaros” yn un o ffrwythau’r ysbryd. Mae’n un o’r rhinweddau mwyaf prin yn ein cymdeithas gyfoes ni sy’n disgwyl atebion a datrysiadau i bopeth yn syth! Mae disgwyl … hiraethu … cadw ffydd trwy’r hirnos … yn ddisgyblaethau ysbrydol pwysig. Dyma yw un o ddibenion tymor yr Adfent, ein dysgu i aros am amser Duw.

Dyma’r tymor yn y flwyddyn lle mae ffydd rhywun yn cael ei brofi a’i fireinio wrth i ni ddisgwyl am y Brenin sy’n dod i sychu pob deigryn a chynnig ei iachâd dwfn i fyd blinedig.

Mae heddwch yn dod, ac mae ganddo enw.

Please follow and like us: