Caerdydd a chadw allan o ffordd Rod Richards

Heddiw ‘ma dwi’n gyrru yr holl ffordd o Fangor i Gaerdydd – siwrne enwog yr A470! Dwi erioed wedi gwneud y daith o’r blaen felly dwi’n disgwyl mlaen credwch neu beidio! Wedi i mi gyraedd bydd yn rhaid i mi gadw allan o ffordd Rod Richards gan ei fod, maen debyg, yn ymlwybro rownd Caerdydd yn rhoi cweir i bobl! O diar!

Please follow and like us:

2 thoughts on “Caerdydd a chadw allan o ffordd Rod Richards

  1. Rhys Wynne

    .. honnodd un o weithwyr y blaid fod Mr Richards wedi ymosod ar ganfasiwr ger ei gartre.

    Sgyna i’m lot o fynedd gyda chanfaswyr chwaith, ond mae Rod wedi mynd rhy bell!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.