banner

Dros y Nadolig ces i a Cynan gyfle i wneud peth recordio, tro cyntaf ers rhyw ddeunaw mis i’r Society Profiad recordio. Dyma’r ddau drac gafodd eu recordio – b sides ydyn nhw yn anffodus – ond mae nhw’n oce ish.

Pwy sy’n Teyrnasu? – syml iawn ond hwn yw fy ffefryn dwi’n meddwl:

Rhyfel yr Oen – wedi samplo pedwerydd symudiad nawfed symffoni Dvorak yn hwn, mae e’n eitha trwm:

Please follow and like us: