Addoli a Dilyn y Crist Atgyfodedig

Y person cyntaf i gyfarfod y Crist Atgyfodedig oedd Mair Magdalen, ac fe ddigwyddodd hyn mewn gardd. Ar y dechrau roedd hi’n meddwl mai Iesu oedd y garddwr; rhywbeth sydd, ar yr olwg gyntaf, yn reit ddoniol. Camgymeriad hawdd i’w wneud, roedd hi mewn gardd wedi’r...

Tour de Foryd

Bore ‘ma fe es i allan ar y beic am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Mewn gwirionedd does gen i ddim esgus am beidio beicio mwy ers symud i Gaernarfon oherwydd fod un o lonydd beicio brafiaf (ac hefyd hawddaf) Cymru ar fy stepen drws – Lôn Eifion. Rhaid cydnabod...