Bwyta yn Efrog Newydd

Yn ddigon naturiol mae bwyta yn rhan bwysig o bob gwyliau a phob taith tramor. Nepell o’n gwesty yn Efrog Newydd roedd Koreatown a dyna lle aethom ni i gael ein pryd cyntaf. Dwi ddim yn cofio’n union beth wnaetho ni archebu, ond fe gafodd Menna bryd noodlaidd a ches i...

Lasagne

Dwi wedi bod isho neud Lasagne gyda pasta fres a heb ddefnyddio’r potiau afiach o sawsys ers tro. Felly es amdani amser cinio. 1. Ffrio’r mins bîf a rhoi sbigoglys i ferwi tan fod y cyfan yn mynd yn llypa 2. Gwasgu’r dŵr i gyd allan o’r...