I’n byd Daw balm yn galennig

I’n byd Daw balm yn galennig

“aur a thus a myrr” Mathew 2.11 Un o rinweddau thus yw ei rinweddau iachusol. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn rhai diwylliannau i drin gwahanol afiechydon. Roedd hefyd yn un o’r peraroglau a ddefnyddiwyd yn y Deml. Ond ei rinwedd iachusol wnaeth ddal fy nychymyg i’n...
Byw dan swyn y nef yn nhymor yr Adfent

Byw dan swyn y nef yn nhymor yr Adfent

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr: canys hwy a elwir yn blant i Dduw. (Mathew 5.9) Os wnawn ni dorri’r gair “tangnefeddwyr” i lawr yr hyn sydd gyda ni yw “tan”, “nef” a “gwyr”. Felly, gwyr neu bobl sy’n byw dan y nefoedd. Neu o geisio deall yr ystyr yn well: pobl...