I’n byd Daw balm yn galennig

I’n byd Daw balm yn galennig

“aur a thus a myrr” Mathew 2.11 Un o rinweddau thus yw ei rinweddau iachusol. Mae’n cael ei ddefnyddio mewn rhai diwylliannau i drin gwahanol afiechydon. Roedd hefyd yn un o’r peraroglau a ddefnyddiwyd yn y Deml. Ond ei rinwedd iachusol wnaeth ddal fy nychymyg i’n...
Byw dan swyn y nef yn nhymor yr Adfent

Byw dan swyn y nef yn nhymor yr Adfent

Gwyn eu byd y tangnefeddwyr: canys hwy a elwir yn blant i Dduw. (Mathew 5.9) Os wnawn ni dorri’r gair “tangnefeddwyr” i lawr yr hyn sydd gyda ni yw “tan”, “nef” a “gwyr”. Felly, gwyr neu bobl sy’n byw dan y nefoedd. Neu o geisio deall yr ystyr yn well: pobl...
O! am dreiddio i’r adnabyddiaeth

O! am dreiddio i’r adnabyddiaeth

Dim ond ers 13 mlynedd dwi’n Weinidog ond yn yr amser hwnnw dwi wedi pregethu o leiaf 250 o weithiau yn Llanllyfni, 250 o weithiau ym Mhenygroes ac dros 500 o weithiau yng Nghaernarfon. Mae gen i tua 750,000 o eiriau o nodiadau pregethau wedi eu paratoi, digon...
Beth yw’r tric?

Beth yw’r tric?

Yn achlysurol dwi’n cael fy ngwahodd i arwain sesiynau i eglwysi eraill a gwahanol fudiadau ac enwadau ynglŷn â chenhadaeth a thwf eglwysig oherwydd ein bod wedi gweld ychydig (pwyslais ar ychydig!) o dwf yn yr eglwys yng Nghaernarfon.  Yr hyn fydda i’n gweld yn...