Category Archives: Cerddoriaeth

Bit Shifter

Wrth wrando ar bodlediad engadget fe ddois i ar draws gwaith yr artistiaid Bit Shifter. Artistiaid 8-bit ydyn nhw sy’n creu eu cerddoriaeth drwy addasu a hackio hen declynau fel GameBoys. Maen reit ddifyr, dyma ddau drac i chi:

Please follow and like us:

Anrhefn Awst

Wythnos diwethaf roeddwn ni yn yr Eisteddfod yn gwneud yr hwn, llall (dwi’n gwbod, angen diweddaru domain) ac arall; yr wythnos cyn hynny roeddwn ni ar daith Dechrau’r Dyfodol. Wythnos yma dwi wedi symud tŷ o Fangor i Deiniolen ac bellach nol yn Aberystwyth yn paratoi fy mhregeth ar gyfer Souled Out sy’n cychwyn ddydd Gwener. Ar ôl hynny dwi’n gobeithio cael ychydig ddiwrnodau i anadlu cyn setlo mewn yn Neiniolen a taro iddi unwaith eto gyda’r PhD ar ôl “seibiant” mis Awst.

Dyna gyd sydd i’w adrodd.

Please follow and like us:

Manylion Eisteddfod Bala ar Google Maps

Dydd Sadwrn fe es i am dro i Gwyl (arall) yng Nghaernarfon i glywed John Gower yn sgwrsio gyda Mike Parker am ei lyfr newydd Map Addict. Roedd e’n sgwrs ddifyr iawn a dwi’n disgwyl ymlaen i ddarllen fy nghopi wedi ei arwyddo. Wel, dwi wedi bod yn brysur yn mapio hefyd – wnes i baratoi’r map isod yma i wefan Cymdeithas yr Iaith yn dangos beth fydd yn digwydd ble yn ystod wythnos steddfod ymhen llai na pythefnos.

Maen ddifyr a da eich bod chi’n medru gwneud mapiau rhyngweithiol syml fel yma heb ddim gwybodaeth am codio o gwbl.

Cliciwch ar y ddolen oddi tano i weld yn fwy:


View Eisteddfod 2009 in a larger map

Please follow and like us:

Taith Dechrau’r Dyfodol

Dwi wedi nghyffroi yn fwy na’r arfer am yr Eisteddfod eleni a hynny gan fod well gen i Eisteddfodau allan ynghanol y wlad yn hytrach nag eisteddfodau mewn dinas a threfi mawr.

Ond mae yna rywbeth arall dwi’n disgwyl ymlaen ato cyn y ‘steddfod sef Taith Dechrau’r Dyfodol. Fydda i’n mynd arni i chwarae dryms i Society Profiad. Dyma fideo i hyrwyddo’r daith:

Gwefan Taith Dechrau’r Dyfodol 09
Gwefan Society Profiad

Please follow and like us:

Jess ar YouTube

Yn anffodus fydda i ddim yn Merthyr nos fory felly fydda i’n methu un o berfformiadau prin Jess. Dwi wedi fy nghyfareddu gyda Jess ers i mi eu gweld nhw ar y teledu ar ôl Gŵyl y Faenol nol yn 2001 dwi’n meddwl. Ro ni rhy ifanc i’w gwerthfawrogi tro cynta rownd. Ond dwi wedi llwyddo i’w dal nhw’n fyw ddwy-waith, unwaith yng Ngwyl Mawr Bont ddwy flynedd yn ôl ac unwaith eto tua 9 mis yn ôl yn Nhregaron. Roedd y perfformiadau, yn enwedig yr un ym Mhontrhydfendigaid yn wefreiddiol.

Ta beth – dwi wedi ffeindio p’nawma fod dau o’r caneuon wnaetho nhw berfformio yng Ngwyl y Faenol fyny ar YouTube. Mwynhewch.

Please follow and like us:

Taith Society Profiad

sp

Er na fu Kenavo (myspace) erioed yn boblogaidd nac yn llwyddiannus iawn fe ges i dipyn o hwyl yn cyfansoddi, recordio a gigio chydig bach rhwng 2003-2006. Haf diwetha ges i ychydig ddiwrnodau o recordio stwff newydd gyda Cynan ond yn hytrach nag ail-lansio Kenavo fe benderfynom ni gael enw newydd i’r prosiect sef Society Profiad. Oherwydd ein bod ni’n byw tua 200 milltir i ffwrdd o’n gilydd nawr dydy’r prosiect heb ddatblygu rhyw lawer dros y flwyddyn ond haf yma dy ni wedi ein gwahodd gan Aled Ifan i fynd ar daith fechan rownd Cymru y penwythnos cyn y steddfod. Bydd hi’n ddifyr gweld sut bydd y cyfan yn gweithio’n fyw. Cewch draw i wefan y Society Profiad i wrando ar MP3 a ymlwybro draw i wefan y daith i weld y dyddiadau.

Please follow and like us: