Leanne Wood

Dwi’n falch iawn fod Leanne Wood wedi curo heddiw. Er mod i wedi ei chefnogi hi doeddwn i ddim yn siŵr wir a oedd aelodau Plaid Cymru yn barod am arweiniad rhywun fyddai wir yn siglo pethau. Ches i’r fraint o redeg gwefan ac ymgyrchoedd ebost ymgyrch...