Poster Rali Wylfa B

Dwi ddim wedi bod yn hapus gyda fy ngwaith dylunio graffeg ers tro. Yn bennaf oherwydd bod deadlines a phrysurdeb yn golygu mod i wedi gorfod brysio pethau’n ormodol a/neu mod i wedi gorfod dilyn briff cleient yn gaeth er mod i ddim yn hoffi’r...