Easy Meat by Rachel Trezise

Easy Meat by Rachel Trezise

Just finished reading Easy Meat by Rachel Trezise. A short but deeply moving novel following the ordinary life of a working class young man in the South Wales valleys on an extraordinary day, the day of the Brexit vote in 2016! Although it’s beautiful written the...
Eglwys Sant Tydecho, Mallwyd

Eglwys Sant Tydecho, Mallwyd

Ers darllen Sgythia – Hanes John Dafis, Rheithor Mallwyd gan Gwynn ap Gwilym dros yr haf dwi wedi bod eisiau ymweld ag Eglwys Mallwyd. Daeth cyfle wythnos yma wrth i mi basio ar y ffordd i gyfarfod yn y de a heb fod ar ormod o frys. Gwaetha’r modd ni ches...
Llanw a thrai

Llanw a thrai

Rwyf wedi cael y fraint wythnos yma o grwydro a myfyrio ychydig, yn gyntaf drwy fynd i gyfrannu i gynhadledd Yr Eglwys yng Nghymru ar efengylu a chenhadaeth, ac yna i gyfarfod dadgorffori Bethany Rhydaman, yr eglwys lle’r oedd Tadcu yn Weinidog. Nid annheg...

Mae’n weddus iawn – awr weddi yw

Pan dwi’n siarad am fy ngwaith yn gyhoeddus rwy’n tueddu i siarad yn bennaf am Gaersalem Caernarfon gan fod stori’r eglwys yna, ar y cyfan, yn stori o dwf a newid. Pobl newydd yn dod, addoliad cyfoes, cynlluniau interniaeth, mentrau newydd, addasu’r adeilad, y fenter...
Nonconformist gan Jane Parry

Nonconformist gan Jane Parry

Y llyfr diweddaraf i mi ddarllen yw Nonconformist gan Jane Parry, darn ffeithiol-greadigol Saesneg sy’n olrhain hanes teuluol yr awdur gan ganoli ar un o arloeswyr ymneilltuaeth y ddeunawfed ganrif ym Môn sef Wiliam Pritchard. Ar ôl cyfnod byr o fyw yn Llydaw symudodd...