Category Archives: Dylunio a Ffotograffiaeth

Lluniau Priodas Steffan a Gwenno

Dwi newydd gyrraedd adre ar ôl penwythnos i ffwrdd ym mhriodas Steff a Gwenno Teifi. Priodas hyfryd, lot o hwyl, dal fyny gyda hen ffrindiau a theulu, clod i Dduw.

Ges i’r fraint o dynnu lluniau yn y briodas. Lleucu oedd yn arwain a fi yna fel 2nd shooter, mwy o ryddid a llai o stress, siwtio fi. Dwi’n eithriadol bles gyda’r lluniau ges i ar y diwrnod a gobeithio fod y teuluoedd yn hapus hefyd!

Os ydych chi’n chwilio am ffotograffydd Priodas yna ewch draw i ngwefan i: www.lluniaupriodas.com

Dyma oedd fy ffefrynau i o’r diwrnod ddoe:

IMG_4267

IMG_4361

IMG_3893

IMG_3734

IMG_4318

IMG_3506

panoramagwennoasteff

Please follow and like us:

Gwersi o ddiwrnod cyntaf yn ysgol lluniau priodas (a.k.a. Lluniau Priodas Andras a Heledd!)

Dwi’n tynnu lluniau ers rhai blynyddoedd bellach ac er mod i’n gymharol fodlon gyda fy nhirluniau a fy lluniau newyddiadurol roedd yna un maes na fentrais iddi eto … tan ddoe. Y maes hwnnw oedd lluniau priodasol. Roeddwn i’n nerfus tu hwnt, ond esboniais i fy nghyfeillion oedd yn priodi nad oeddwn wedi gwneud o’r blaen ac iddyn nhw dderbyn y byddai’r cyfan yn dipyn o trial & error. Ond roeddwn i’n falch am y cyfle er mwyn gweld a oedd yn fath o ffotograffiaeth y gallwn ddatblygu mwy ohono yn y dyfodol. Dwi’n meddwl bod y lluniau yn argoeli’n weddol ar gyfer y dyfodol ond dwi hefyd wedi gweld lle mae angen i mi wella. Dyma rannu rhywfaint felly am sut es i ati.

Roedd gen i ddau gamera, Canon 7D (prif gamera) a’r 40D (wrth gefn). Newydd brynu’r 40D ail-law ydw i, roedd yn rhad iawn ond roedd angen camera wrth gefn arna i. Er ei fod yn rhad roeddwn i wedi disgwyl gwell. Mae wir-yr yn gamera wrth gefn a dim mwy, roedd y gwahaniaeth rhyngddo a’r 7D mewn golau isel yn drawiadol ac felly prin i unrhyw luniau o’r 40D gyrraedd y casgliad terfynol. Yn yr hir dymor bydd angen ail gamera gwell arna i.

O ran lensys roedd gen i’r 17-40mm f/4, 40mm f/2.8, 50mm f/1.4, 70-200mm f/4. Roedd y mwyafrif helaeth o’r lluniau wedi eu tynnu ar y 40mm, mae’n debyg mae’r 50mm byddwn i wedi defnyddio ond dydy’r AF ddim yn gweithio ar hwnnw felly mae’n anodd ei ddefnyddio mewn sefyllfa lle mae pethau’n newid yn sydyn. Oherwydd roedd modd i mi fod yn gymharol agos i’r cyffro yn y capel ac yn y derbyniad doedd dim angen i mi ddefnyddio llawer o’r 70-200mm ac mae hynny’n ffodus mewn gwirionedd oherwydd roedd yr f/4’s yn stryglo braidd gyda golau isel y capel. Yn yr hir dymor bydd angen uwchraddio’r 70-200mm o f/4 i f/2.8. Ond dydy hynny ddim mynd i ddigwydd yn y dyfodol agos yn anffodus, mae nhw’n costio gymaint a câr! Defnyddiais i’r 17-40mm ar gyfer y lluniau grŵp. Mae’n rhyfedd iawn mae’r lens wnes i’r defnydd mwyaf ohoni oedd y 40mm sef fy lens rhataf, prawf fod dim angen yr offer drud bob tro.

Y flash oedd gen i oedd y Speedlite 580. Dwi wedi bod yn burydd ers blynyddoedd yn gwrthod defnyddio flash ond roeddwn i’n gwybod y byddai angen un arna i ar gyfer y briodas felly dwi dim ond wedi cael flash ers ychydig wythnosau. Wrth edrych nôl roedd angen i mi ymarfer dipyn mwy gyda’r flash na’r hyn wnes i, ac roedd y defuser rhad oedd gen i yn dda i ddim mewn gwirionedd felly bydd angen i mi fuddsoddi mewn mathau gwahanol o defusers. Y brif broblem gyda’r flash oedd bod y to yn y capel mor uchel â’r waliau mor bell o wrthych y lluniau nes bod bownsio’r flash ddim yn gweithio mewn gwirionedd.

Ar y cyfan roeddwn i’n bles iawn gyda’r lluniau grŵp tu allan a’r lluniau “artistig” yn y capel, roedd y lluniau yn y derbyniad yn ddigon derbyniol ond roeddwn i ychydig yn siomedig gyda fi fy hun gyda’r lluniau wnes i gymryd yn ystod y gwasanaeth. Ond dyna ni, trial & error. Dwi’n gobeithio fydd y teuluoedd yn hapus gyda’r lluniau, mae hynny’n bwysicach na be dwi’n feddwl fy hun amdanyn nhw!

Dwi’n tynnu lluniau mewn priodas dau ffrind arall dros y misoedd nesaf, wedi hynny dwi’n gobeithio bydda i wedi magu digon o hyder a phrofiad ac yn agored wedyn os oes galw ac amser i wneud gwaith am dâl. Dwi wedi cofrestru lluniaupriodas.com yn barod rhag ofn!

Dyma oedd fy hoff luniau i o’r diwrnod. Plîs gadewch sylwadau, boed yn bositif neu’n rhoi beirniadaeth adeiladol:

Lens: 50mm f/1.4
1/100, f/2.8, ISO 500, dim flash

Lens: 50mm f/1.4
1/100, f/2.8, ISO 500, dim flash

Lens: 50mm f/1.4
1/100, f/2.8, ISO 2500, dim fflash

Lens: 50mm f/1.4
1/100, f/2.8, ISO 2500, dim fflash

Lens: 40mm f/2.8
1/200, f/3.2, ISO 2000, gyda fflash

Lens: 40mm f/2.8
1/200, f/3.2, ISO 2000, gyda fflash

Lens: 40mm f/2.8
1/250, f/2.8, ISO 100, gyda fflash

Lens: 40mm f/2.8
1/250, f/2.8, ISO 100, gyda fflash

Lens: 17-40mm f/4 ar 22mm
1/250, f/6.3, ISO 640 gyda fflash

Lens: 17-40mm f/4 ar 22mm
1/250, f/6.3, ISO 640 gyda fflash

Mwy o luniau ar Flickr:

Priodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a Heledd
Priodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a Heledd
Priodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a Heledd
Priodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a HeleddPriodas Andras a Heledd

Priodas Andras a Heledd, a set on Flickr.

Please follow and like us:

Fy 2011 mewn lluniau

Mae’r post yma flwyddyn yn hwyr, ond roedd rhaid ei wneud cyn gwneud “Fy 2012 mewn lluniau” wythnos nesaf. Dyma oedd Fy 2010 mewn lluniau gyda llawn.

Protest yn erbyn diffyg Cymraeg ym Mhrosiect Pontio, Prifysgol Bangor, Ionawr 2011

Protest yn erbyn diffyg Cymraeg ym Mhrosiect Pontio, Prifysgol Bangor, Ionawr 2011

Priodas Osian ac Elinor, Llanfaglan, Mawrth 2011

Priodas Osian ac Elinor, Llanfaglan, Mawrth 2011

Gwersyll Amddiffyn Darlledu Cymru, Bryn Meirion, Bangor, Mehefin 2011

Gwersyll Amddiffyn Darlledu Cymru, Bryn Meirion, Bangor, Mehefin 2011

Yncyl Martin, Aron ac Elain ym mhriodas Dylan fy nghefnder a Helen yn Porthmadog, Mehefin 2011

Yncyl Martin, Aron ac Elain ym mhriodas Dylan fy nghefnder a Helen yn Porthmadog, Mehefin 2011

Cyflwyno'r PhD, Prifysgol Bangor, Mehefin 2011

Cyflwyno’r PhD, Prifysgol Bangor, Mehefin 2011

Encil Gweithwyr Cristnogol, Tynllidiart, Dolgellau, Gorffennaf 2011

Encil Gweithwyr Cristnogol, Tynllidiart, Dolgellau, Gorffennaf 2011

Eisteddfod Wrecsam, Awst 2011

Eisteddfod Wrecsam, Awst 2011

Fy nghyfarfod Sefydlu ac Ordeinio, Caernarfon, Medi 2011

Fy nghyfarfod Sefydlu ac Ordeinio, Caernarfon, Medi 2011

Mamgu, Aberystwyth, Nadolig 2011

Mamgu, Aberystwyth, Nadolig 2011

Please follow and like us:

Penrhys, Y Rhondda

Fedra i ddim cofio pam, ond rhai wythnosau yn ôl fe es ati i ddarllen am stâd Penrhys yn y Rhondda ar Wikipedia. Dyma oedd y darn wnaeth fynd a’m sylw i:

When it was officially opened in 1968, it consisted of 951 houses, at the time the largest public-sector housing venture in Wales.

One of the innovative features of Penrhys village was the district heating system; under an agreement with the National Coal Board, water was heated in a central coal-fired boiler, and a network of insulated pipes served each house with space heating and hot water for domestic use, with the cost of heating included in the rent. This was designed and built during a period of low bulk energy costs, but proved very expensive following the Oil Crisis of 1973 which increased the cost of energy. As heating cost increases had to be absorbed into the rent, the village became uneconomic for those residents who were not reliant on state benefits (which paid housing costs), and many of those in employment left the estate to move to other housing where they could have more control of heating costs.

The outflow of employed residents led to a process of social engineering (whether intentional or not) whereby those on unemployment or other state benefits were relocated into Penrhys from other council run estates (with the initial prospect of them a saving on separate heating costs). As a result of the concentration of socially impoverished residents during the 1970s and 1980s the village gained a poor reputation and was seen by many as an undesirable location. In an attempt to rejuvenate the village, the Priority Estate Programme was undertaken in the late 1980s with all houses refurbished and environmental improvements made throughout the community. This, though, proved unsuccessful as the reputation of Penrhys was so low that new occupants could not be found; this led to newly refurbished houses being vandalised as they stood empty. This in turn fueled the area’s negative reputation.

By the 1990s the local authorities had begun a relocation program for Penrhys, with many buildings demolished once the tenants had been relocated. By the early 21st century much of the village had been demolished, leaving around 300 buildings remaining.

Roeddwn i wedi darllen o’r blaen fod rhannau helaeth o’r stâd wedi ei dymchwel ond fod y ffyrdd dal mewn lle ac felly bod y cyfan yn edrych yn rhyfedd braidd. Dyma fynd ati i edrych ar y golygfeydd rhyfedd o Penrhys ar Google Map a Google Street view.


View Larger Map


View Larger Map


View Larger Map


View Larger Map

Please follow and like us:

Lasagne

Dwi wedi bod isho neud Lasagne gyda pasta fres a heb ddefnyddio’r potiau afiach o sawsys ers tro. Felly es amdani amser cinio.

1. Ffrio’r mins bîf a rhoi sbigoglys i ferwi tan fod y cyfan yn mynd yn llypa

2. Gwasgu’r dŵr i gyd allan o’r sbigoglys a’i adael i oeri ac ychwanegu tipyn go lew o domato pure at y cig ac ychydig o fîf stoc. Ar ôl ychydig yn fwy cymysgu’r sbigoglys mewn hefyd.

3. Yn y pot coginio rhoi haen o besto gwyrdd, yna haen cyntaf y pasta, haen arall o besto gwyrdd ac yna haen cyntaf y cig yna blobs o mascarpone a sbrincl go lew o parmesan.

3. Layer arall o basta, cig ayyb…

4. Ail adrodd tan fod y pot yn llawn a sbrincl go lew o barmesan, pesto ac olew yr olewydd ar yr haen dop.

5. Ffwrn am 20 munud ar 180 celsiws.*

6. Iym!

* roedd fy un i wedi gorwneud ychydig ar y top felly bosib fod angen gwres is neu llai o amser.

Please follow and like us:

Dau lun dwy lens

Dyma ddau lun wedi eu cymryd o’r union run lleoliad ond yn defnyddio lensys gwahanol. Y cyntaf yn 200mm a’r ail yn 17mm. Dangos yn glir pam fod cael amrediad cymharol eang o lensys yn eich galluogi i weld y byd mewn sawl gwahanol ffordd ond heb symud cam!

Please follow and like us: