Abermenai

Abermenai yw pen gorllewinol Afon Menai. Ar ochr ogleddol y Fenai, ar Ynys Môn, mae Pwynt Abermenai yn ymestyn tua’r de, gan adael dim ond darn cul o fôr rhwng pen deheuol y pwynt a Chaer Belan ar ochr Arfon i’r Fenai. I’r dwyrain o Bwynt Abermenai,...

Torri Syched

Dwi heb blygio rhain ers tro felly dyma eu plygio eto. Fy ffilmiau ‘Torri Syched’ sef rhyw fath o mini-pregethau / cyflwyniadau am ffydd ar ffurf ffilmiau byr. Mwynhewch y gwylio ac os ydych chi eisiau gwybod mwy am y prosiect a cael deunydd trafod...