Eglwys Sant Tydecho, Mallwyd

Eglwys Sant Tydecho, Mallwyd

Ers darllen Sgythia – Hanes John Dafis, Rheithor Mallwyd gan Gwynn ap Gwilym dros yr haf dwi wedi bod eisiau ymweld ag Eglwys Mallwyd. Daeth cyfle wythnos yma wrth i mi basio ar y ffordd i gyfarfod yn y de a heb fod ar ormod o frys. Gwaetha’r modd ni ches...
Beth yw’r tric?

Beth yw’r tric?

Yn achlysurol dwi’n cael fy ngwahodd i arwain sesiynau i eglwysi eraill a gwahanol fudiadau ac enwadau ynglŷn â chenhadaeth a thwf eglwysig oherwydd ein bod wedi gweld ychydig (pwyslais ar ychydig!) o dwf yn yr eglwys yng Nghaernarfon.  Yr hyn fydda i’n gweld yn...
Llanw a thrai

Llanw a thrai

Rwyf wedi cael y fraint wythnos yma o grwydro a myfyrio ychydig, yn gyntaf drwy fynd i gyfrannu i gynhadledd Yr Eglwys yng Nghymru ar efengylu a chenhadaeth, ac yna i gyfarfod dadgorffori Bethany Rhydaman, yr eglwys lle’r oedd Tadcu yn Weinidog. Nid annheg...

Mae’n weddus iawn – awr weddi yw

Pan dwi’n siarad am fy ngwaith yn gyhoeddus rwy’n tueddu i siarad yn bennaf am Gaersalem Caernarfon gan fod stori’r eglwys yna, ar y cyfan, yn stori o dwf a newid. Pobl newydd yn dod, addoliad cyfoes, cynlluniau interniaeth, mentrau newydd, addasu’r adeilad, y fenter...