Nonconformist gan Jane Parry

Nonconformist gan Jane Parry

Y llyfr diweddaraf i mi ddarllen yw Nonconformist gan Jane Parry, darn ffeithiol-greadigol Saesneg sy’n olrhain hanes teuluol yr awdur gan ganoli ar un o arloeswyr ymneilltuaeth y ddeunawfed ganrif ym Môn sef Wiliam Pritchard. Ar ôl cyfnod byr o fyw yn Llydaw symudodd...
Sgythia gan Gwynn ap Gwilym

Sgythia gan Gwynn ap Gwilym

Ar fore oer o wanwyn cyrhaeddais ychydig yn gynnar i gyfarfod yn y Cyngor Llyfrau. I arbed gorfod gwneud mân siarad arhosais yn y câr ryw ychydig i ladd amser wrth sgrolio twitter. Dyma sylwi fod rhywun yn eistedd yn y car o ’mlaen i a’r hyn oedd yn rhyfedd oedd ei...

Does neb yn gallu gweithio i ddau feistr

Mae’r newyddion yn adrodd y bydd biliau ynni’n cael eu haneru. Ond mewn gwirionedd maen nhw’n dyblu, er ddim yn codi pedair gwaith. Ond ni – y bobl – fydd yn talu am yr “arbediad”, a bydd yr holl arian yn mynd yn syth i bocedi’r cwmnïau...