Easy Meat by Rachel Trezise

Easy Meat by Rachel Trezise

Just finished reading Easy Meat by Rachel Trezise. A short but deeply moving novel following the ordinary life of a working class young man in the South Wales valleys on an extraordinary day, the day of the Brexit vote in 2016! Although it’s beautiful written the...
Ymaflyd codwm gyda Duw

Ymaflyd codwm gyda Duw

Ar hyn o bryd mae’n teimlo fel ein bod yn mynd trwy gyfnod arbennig o fregus yn rhyngwladol. Mae’r rhyfel erchyll yn yr Wcraen yn rhygnu yn ei flaen ac mae’r rhyfel yn Israel a Phalestina yn gwbl ddychrynllyd. Mae’r peth yn gwbl erchyll. Yn nes at adref mae gyda ni...
Nonconformist gan Jane Parry

Nonconformist gan Jane Parry

Y llyfr diweddaraf i mi ddarllen yw Nonconformist gan Jane Parry, darn ffeithiol-greadigol Saesneg sy’n olrhain hanes teuluol yr awdur gan ganoli ar un o arloeswyr ymneilltuaeth y ddeunawfed ganrif ym Môn sef Wiliam Pritchard. Ar ôl cyfnod byr o fyw yn Llydaw symudodd...
Sgythia gan Gwynn ap Gwilym

Sgythia gan Gwynn ap Gwilym

Ar fore oer o wanwyn cyrhaeddais ychydig yn gynnar i gyfarfod yn y Cyngor Llyfrau. I arbed gorfod gwneud mân siarad arhosais yn y câr ryw ychydig i ladd amser wrth sgrolio twitter. Dyma sylwi fod rhywun yn eistedd yn y car o ’mlaen i a’r hyn oedd yn rhyfedd oedd ei...