Tour de Foryd

Bore ‘ma fe es i allan ar y beic am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Mewn gwirionedd does gen i ddim esgus am beidio beicio mwy ers symud i Gaernarfon oherwydd fod un o lonydd beicio brafiaf (ac hefyd hawddaf) Cymru ar fy stepen drws – Lôn Eifion. Rhaid cydnabod...