Darlunio ffigurau

(Cliciwch i’w weld mewn maint llawn) Dwi’n hoffi’r syniad o ddarlunio ffigurau er mwyn dod a nhw’n fyw. Felly pan ges i restr o Eglwysi Cymanfa Bedyddwyr Arfon wythnos diwethaf a nifer eu haelodau o ni isho darlunio’r peth. Geshi’r syniad yma o ddarlun gan y...

Llawlyfr Llawennydd – Rhan 3

1 Felly, os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apêl o du cariad, unrhyw gymdeithas trwy’r Ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, 2 cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o’r un meddwl, a’r un cariad gennych at eich gilydd, yn unfryd ac...

Llawlyfr Llawenydd – Rhan 2

18 Ond pa waeth? Y naill ffordd neu’r llall, prun ai mewn rhith ynteu mewn gwirionedd, y mae Crist yn cael ei gyhoeddi, ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn. Ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd, 19 oherwydd mi wn mai canlyniad hyn, ar bwys eich gweddi chwi a chymorth Ysbryd...