Llawlyfr Llawenydd – Rhan 1

Philipiaid 1:1 Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philipi, ynghyd â’r arolygwyr a’r diaconiaid. 2 Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist. 3 Byddaf yn diolch i’m Duw...

Adroddiad o’r ‘Torri Syched’ cyntaf

Neithiwr fe gynhaliwyd y cyfarfod Torri Syched cyntaf ym Mhenuel Bangor sef gwasanaeth ar ffurf gwahanol i’r hyn sydd wedi dod i’r arfer ag ef mewn capel Cymraeg. Canwyd rhai emynau mwy cyfoes na’r arfer, dangoswyd fideo ac yna wnes i sgwrs fach ar y...

Efengyl Marc – Astudiaeth 1

Wnes i gychwyn ar fy nghyfres o astudiaethau trwy Efegyl Marc heno ym Mhenuel. Mae arwain yr astudiaeth yn un o’r cyfrifoldebau dwi wedi gael fel rhan o fy ngwaith i fel Bugail dan hyfforddiant. Daeth criw reit dda at eu gilydd, deg ohonom ni, a cawsom ni...