Trawsblaniad i’r MacBook

Mae fy MacBook Pro bron yn bedair mlwydd oed. Ar gyfer gwaith dydd i ddydd roedd dal yn rhedeg fel trên o’r Swistir ond roedd wedi dechrau fy nal yn ôl wrth wneud gwaith dwys ar Photoshop, Apeture a Final Cut. Gan fod gen i iMac adref (un fy nghyflogwr) i wneud...

Dyblygu Lluniau

Pan oedd y rhan fwyaf o bobl yn saethu gyda ffilm roedd yna dechneg yn y dyblygu (developing) yn ogystal ag yn y tynnu lluniau. Mae’r un peth yn wir am luniau yn yr oes ddigidol – mae techeg (a thalent?) i’w gael wrth drin y lluniau a geir oddi ar y...