DIY

Maen nhw’n dweud mai’r math o flogio mwya diflas yw blogio sy’n trafod pethau arferol bywyd fel bwyta, cysgu, magu … a DIY. Ond yn fy achos i nid rhywbeth ‘dydd i ddydd’ yw DIY. Anaml iawn dwi’n troi fy llaw at ychydig o DIY...

Lansio Torri Syched 003 | Dyfodol

Wnes i ryddhau Torri Syched 003 ar y wefan rai wythnosau yn ôl ond heb gael amser tan nawr i’w blygio. Dyma’r drydedd yn ein cyfres o ffilmiau byr yn trafod ffydd. Thema’r ffilm yma ydy’r modd rydym ni i gyd yn hoffi gwybod beth sydd rownd y...

Diolch Steve Jobs

Mae pawb sy’n fy adnabod i’n gwybod mod i’n lysgenad i dri peth yn fwy na dim. Yn gyntaf i Grist, yn ail i’r Gymraeg ond yn drydydd i Apple Mac. Roedd hi’n Basg 2005 a finnau ar fy ail mlwyddyn yn y Brifysgol. Bu fy ngliniadur 2.4Ghz AMD,...

Mwy am aperture

Mewn ymateb i’r post blaenorol am bwysigrwydd lens sy’n gallu mynd a’r aperture mor isel a phosib holodd Iwan Rhys i mi ddangos y gwahaniaeth. Felly dyma ddau lun: yr un gwrthrych, yr un focal length, yr un amodau goleuo. Yr unig wahaniaeth yw mae...