Pobi: dechrau’r daith – torth wen

Fis Hydref 2017 fe gaeodd cwmni Morris Bros, Cwm-y-Glo. Roedd ganddyn nhw siop rownd y gornel i’n tŷ ni felly ers blynyddoedd roeddem ni’n prynu bara yno sawl gwaith yr wythnos. Bellach mae’r cwmni wedi ail-sefydlu mae’n debyg ond ar raddfa lai...

Berlin – Tachwedd 2014

Nol ym mis Tachwedd es i a Menna i Ferlin am benwythnos hir. Roedd hi’n oer IAWN, fe wnes i brynnu a gwisgo long johns am y tro cynta erioed! Ond dyma rai o’r uchafbwyntiau gyda lluniau. Y diwrnod cyntaf aetho ni ar daith gerdded amgen o gwmpas y ddinas yn...

Dyma gariad, pwy a’i traetha?

Dyma gariad, pwy a’i traetha? Anchwiliadwy ydyw ef; Dyma gariad, i’w ddyfnderoedd Byth ni threiddia nef y nef; Dyma gariad gwyd fy enaid Uwch holl bethau gwael y llawr, Dyma gariad wna im ganu Yn y bythol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn ei glwyfau, Ymgysgodaf...