Heddiw fe gyrhaeddodd bocsys mawr trwy’r post. 200 CD gwag, 200 casyn CD a 200 sticer i roi ar y CD’s. Stoc ar gyfer cynhyrchu CD newydd Kenavo oedden nhw, dy ni’n cynhyrchu 200 CD erbyn ‘steddfod i’w rhoi allan am ddim. Does neb yn prynu CD’s Cymraeg heb sôn am brynu CD band amheus fel Kenavo, felly does dim pwynt trio eu gwerthu nhw. Oherwydd nad ydym ni’n ceisio gwneud bywoliaeth allan o’r band dydy gwneud arian allan o werthu’r CD’s ddim yn broblem, be dy ni eisiau ydy fod 200 o bobl yn mynd adref o’r ‘steddfod i werthfawrogi ein cerddoriaeth nid dim ond yr 20-30 hard-core byddai wedi prynu’r CD.

Dyma gynnig arbennig i ddarllenwyr y blog – os hoffech gopi o flaen llaw cysylltwch gyda mi: fyenwi@lladdnadroedd.com (Fy enw i yn lle fy enw i wrth gwrs!!!)

Mynd mas at Robat Lolfa bore fory – mae e wedi cynnig fod Afalwyr Talybont yn rhoi cymorth i mi osod meddalwedd dylunio ar fy Afal newydd i wneud gwaith Y BYD, chware teg.

Please follow and like us: