Heddiw yn Nhy’r Cyffredin yn Llundain mae yna ddadl 90 munud ar ‘Christianophobia’ yn digwydd. Rhoed y cynnig gerbron i gael dadl gan y Ceidwadwr Mark Pritchard, AS The Wrekin yn Shropshire. Maen dadlau fod y ffydd Gristnogol dan fygythiad arbennig yn ystod tymor y Nadolig gan y ‘politically correct brigade.‘ Maen pwysleisio mae nid ei fwriad yw condemnio crefyddau eraill ond yn hytrach mynnu fod y wlad hon (hy Prydain iddo ef bid siwr!) yn parchu ei threftadaeth Gristnogol cryf. Fel y byddech chi’n disgwyl mae llefarydd ar ran y Gymdeithas Seciwlar Genedlaethol wedi difrio Mark Pritchard eisioes gan nodi:

Christians have absolutely nothing to complain about in this country. 26 bishops sit in the House of Lords and England has an established church.The head of state is a Christian, the prime minister is a Christian and almost all the cabinet are self-identified Christians. How on earth can anyone imagine that Christians are disadvantaged or pushed to the margins? Christians are not being pushed out of public life, if anything they are over-represented.

Fodd bynnag mae galwad Mark Pritchard wedi derbyn cefnogaeth y gweinidog dros community cohesion sef Parmjit Dhanda sydd yn Sikh. Pwysleisia Parmjit Dhanda fod Cristnogion wedi gweithio’n galed i sicrhau rhyddid barn, crefyddol a dileu caethwasiaeth yn benodol yn y gorffennol. Dywedodd Dhanda ‘The Christian tradition has had a significant impact on the way these freedoms have been shaped.’ I mi maen anhygoel o ddiddorol y bo Cristion a Sikh yn medru cyd-werthfawrogi gwerth treftadaeth Gristnogol ond bod y secwlarwyr yn hollol ddall i’r lles cyffredinol ehangach y mae Cristnogaeth wedi dod i Loegr a Chymru.

Ond ar yr un pryd fe fedrai ddeall pwynt y secwlarwyr wrth iddynt bwyntio at y ffaith y bo gan Eglwys Loegr statws aruchel a bod ganddynt gynrychiolaeth sefydlog an-nemocrataidd yn Nhy’r Arglwyddi. Er mod i’n credu fel Mark Pritchard y bo angen i Gristnogaeth a Christnogion gael eu clywed a’i parchu dwi ddim, fel Cymro Anghydffurfiol, yn hawlio statws gwladol i Gristnogaeth trwy ddeddf. Ac a bod yn deg dydy Mark Pritchard ddim yn nodi hynny chwaith, ei fyrdwn ef gyda’r ddadl yma yw i Gristnogion gael “full minority rights” fel pob gr┼Áp ffydd arall ym Mhrydain – ni ddylai Cristnogion a Christnogaeth gael ei difrio yn gyhoeddus dim ond oherwydd ein treftadaeth Gristnogol. Mae bodolaeth treftadaeth yn rhywbeth i’w barchu a’i werthfawrogi nid yw yn rhywbeth i’w ddefnyddio fel esgus i ddifrio.

Digon hawdd yw hi i’r secwlarwyr gyfeirio at fodolaeth Eglwys Wladol a rhyw berthyn Cristnogol llac sydd gan aelodau o gabinet Gordon Brown ond gofynnwch chi i Gristnogion llawr gwlad beth mae hynny yn ei olygu dydd i ddydd i’w bywyd a’i cenhadaeth Gristnogol nhw. O’m safbwynt i maen fyrdwn mwy na chymorth – maen ‘faggage’ di-angen.

Please follow and like us: