Citizen journalism ac arafwch BBC Cymru

Neithiwr fe gawsom ni enghraifft wych arall o newyddiadura cymunedol (citizen journalism) yn goddiweddid y cyfryngau newyddion traddodiadol. Ffrwd @al3d ar Twitter oedd prif ffynhonnell y stori a dyma sut oedd pethau’n llifo o tua 9pm neithiwr:

 •  al3d Serious incident in downtown Cardiff. Westgate st closed. Serious shit. #breaking #news
 •  al3d How do you upload photos to this thing off an iphone then??
 •  al3d Apparently according to a copper not knife or sexual crime, waiting for forensics from swansea.
 •  al3d Its too much of a crime scene for it not to one of the more serious crimes
 •  al3d Plus copper said incident happened around 7.45
 •  al3d Useless photo I could only upload to tumblr, shows nowt but coppers @ scene. Photos at log.lemwn.com
 •  huwthomas @al3d heard it was a murder.

Pan glywais i am hyn ar fy ffrwd Twitter fe es i’n syth draw i wefannau newyddion BBC Cymru, Cymraeg a Saesneg, i ddarllen mwy. Ond doedd dim byd yna. Bore yma ro ni’n siŵr y byddai gwefannau’r BBC wedi ei diweddaru ond na, dal dim sôn am y digwyddiad wnaeth gau i lawr llawer o strydoedd “yfed” Caerdydd ar noson gyntaf penwythnos prysura’r flwyddyn hyd yma mwy na thebyg gyda’r gêm Cymru Vs Lloegr heddiw.

Gwers arall fod rhaid i’r BBC a gweddill y cyfryngau traddodiadol newid gyda’r oes os ydyn nhw am fedru cystadlu gyda newyddiadura cymunedol y Twittwyr a’r Blogwyr.

DIWEDDARIAD: Mae’r BBC bellach yn rhedeg y stori fan YMA. Ymosodiad treisgar ddigwyddodd nid llofruddiaeth. Ond mae’r pwynt yn dal i sefyll sef fod newyddiadura cymunedol wedi adrodd am y digwydd dros 12 awr cyn y cyfryngau traddodiadol.

Please follow and like us:

2 thoughts on “Citizen journalism ac arafwch BBC Cymru

 1. Ifan

  Ymmm ond wnei di sylwi bod y BBC gyda’r stori yn ei chyfanrwydd a heb y dyfalu anghywir a’r dryswch sy’n amlwg yn yr ‘adroddiad’ gan Twitter. Wyt ti’n awgrymu y dylai bod gyntaf gyda’r newyddion ddod o flaen cael y ffeithiau yn gywir? Sut fyddet ti’n teimlo pe bai y BBC wedi rhoi stori fyny ar y wefan yn dweud ‘Rywbeth yn digwydd wrth ty Rhys Llwyd. Llofruddiaeth? Falle, dwnim.’

 2. rhysllwyd

  Mae trafodaeth lawn ar y pwnc draw ar Metastwnsh Ifan, ond fe nai ddeud yn sydyn yw hyn. Ergyd fy mhostiad oedd fod y BBC yn araf wrth dorri storiau wrth eu bod nhw’n datblygu. Wrth gwrs fyddai hi ddim yn gall iddyn nhw adrodd fod Llofruddiaeth “efallai” wedi cymryd lle – ond mi fydde hi’n deb iddyn nhw, yn ein oes 24/7 ni, i adrodd fod rhai o strydoedd Caerdydd wedi cau oherwydd ymosodiad ond fod y manylion llawn heb ddod mewn eto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.