Mae hi’n 2.19 y.b. a dwi methu cysgu (dwi’n amau fod bwyta clamp o frechdan samwn cyn mynd i fy ngwely rhywbeth i wneud a’r peth) felly beth well i’w wneud na phostio rhywbeth ar fy mlog. Dwi wedi bod yn pori gwefannau y BBC i weld os oes yna rhyw stori y carwn wneud sylwad arni a des i ar draws y stori yma sef i dren fedru teithio o Baris i Lundain mewn dwy awr tair munud. Bu’n bosib torri’r record flaenorol yn ddeilchion oherwydd i’r tren deithio ar hyd cledrau newydd sbon drwy Sir Kent ar y ffordd i Lundain a gostiodd swn nid ansylweddol o £5.8 biliwn (!!) i’r trethdalwyr – mae hynny’n £73.5 miliwn y filltir.

Dwi wedi sôn o’r blaen ar y blog, clecyma, am broblem diffyg trenau a chledrau yng Nghymru. A dwi hefyd wedi sôn am, clec yma, amcangyfrif o gost adeiladu traffordd rhwng Caerdydd a Bangor sef oddeutu £4.6 biliwn. Pan sylweddolais beth fyddai pris prosiect o’r fath sylweddolais na chaiff ffordd o’r fath byth ei hadeiladu ond wele gledrau yn cael eu gosod yn Ne-Ddwyrain Lloegr ar gost uwch o £5.8 biliwn – nid yw gwario y ffasiwn bres ar un prosiect yn rhywbeth cwbl freuddwydiol felly wedi’r cyfan. Maen dweud y cyfan am y modd mae Cymru yn cael ei thrin fel cenedl lai pwysig mewn gwladwriaeth fwy – ni fuasai’r Wladwriaeth Brydeinig yn hanner ystyried gwario y ffasiwn arian ar brosiect is-adeiledd i Gymru ond dydy gwario £5.8 biliwn ar brosiect yn y De-Ddwyrain yn ddim byd.

O ddefnyddio’r ystadegau o’r stori newyddion heddiw felly sef bod cledrau newydd yn costio £73.5 miliwn y filltir faint byddai hi’n costio i adfer y linell rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin? £4.5 biliwn! Beth am godi llinell rhwng Stiniog a Penrhyndeudraeth? £0.95 biliwn.

O wel, fe fedrw ni wastad freuddwydio yn gallwn?

Please follow and like us: