Cofio am hoelio’r erthyglau


Heddiw mae’r byd seciwlar yn dathlu gwŷl Calan Gaeaf ond heddiw mi rydw i a Christnogion eraill dros y byd yn dathlu ‘Dydd Diwygio’ (Reformation Day). Ar yr union ddiwrnod yma yn 1517 (489 o flynyddoedd yn ôl ie?!) hoeliodd Matin Luther ei gan erthygl namyn pump ar ddrws Eglwys y Castell, Wittenberg, Yr Almaen. Dyma oedd dechrau’r Diwygiad Protestanaidd a sgubodd drwy holl genhedloedd Gorllewin Ewrop gan effeithio Cymru fwy nag – gellid dadlau – unrhyw genedl arall. Oni bai i Luther godi yn erbyn Eglwys Rufain y diwrnod yma, 489 o flynyddoedd yn ôl, mae’n ddigon posib na fyddai William Morgan wedi cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg ac o ganlyniad ni fyddai’r Iaith Gymraeg yn dal ei gafael o hyd! Dweud mawr medde chi, wel ie, ond dim ond blog yw hwn wedi’r cyfan.

Please follow and like us:

2 thoughts on “Cofio am hoelio’r erthyglau

  1. Dafydd Elis

    Alla i ddim ond teimlo for Luther wedi taro’r hoelen ar ei phen…

    Gyda llaw, oes unrhywun arall yn cytuno y byddai’n hollol amhosib morthwylio unrhywbeth mewn i unrhywbeth tra’n sefyll fel mae Luther yn sefyll yn y llun uchod? Falle fod ei ddiwinyddiaeth yn ysbrydoledig, ond dydw i ddim yn meddwl llawer o’i sgiliau DIY.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.