Crist a Chenedlaetholdeb

Am weld beth oedd yn gyrru Gwynfor Evans, Saunder Lewis, Tudur Jones, Lewis Valentine… Rhys Llwyd hyd yn oed?

Dewch yn llu i’r noson yma, dylai hi fod yn ddifyr tu hwnt:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.