Penwythnos braf, lawr i’r de drwy Gaerfyrddin, galw heibio Castell Cydweli a Marchnad Llanelli (i chwilio am Gocos) yna i Gaerdydd. Trip ar y tren i Gaerfaddon dydd Sadwrn a rhyfeddu ar feddwl datblygiedig y Rhufeiniaid am eu cyfnod. A p’rhynhawn Dydd Sul ym Mae Caerdydd ple tynais y llun uchod o adeilad newydd y Cynulliad.

Isod mae yna lun arall tynesi ddydd Sul. Llong Gristnogol sydd yna i son am Efengyl tangnefedd wrth drigolion y Ddinas ac wedi angori tu ol iddo Llong Filwrol sy’n cynrhychioli rhywbeth tra gwahanol.

Mwy o luniau o fy mhenwythnos!

Please follow and like us: