Cyfres nesa Caersalem

Dwi wedi bod yn dechrau meddwl am y gyfres nesaf ar gyfer Caersalem Caernarfon ar ôl i ni orffen mynd trwy lyfr Nehemeia. Byddwn ni dal yn Nehemeia tan y Pasg ond dwi’n meddwl fod hi’n bwysig meddwl, paratoi, cynllunio a gweddio drwy syniadau dipyn ymlaen llaw.

Rhwng Pasg a Haf 2011 dwi’n ystyried gwneud cyfres sy’n seiliedig ar linellau o ganeuon poblogaidd Cymraeg ac edrych beth sydd gan y Beibl i’n dysgu ni am y cwestiynnau mae’r caneuon yn eu codi a’u gofyn. Bydd y gyfres o bregethau dal yn seiliedig ar y Beibl ond bydd y cwestiynnau a’r hook yn cael ei osod gan y caneuon pop. Er fod hi’n bwysig fod yr Eglwys yn edrych trwy’r Beibl am yr atebion mae’n bwysig i ni wrando ar ddiwylliant am y cwestiynnau neu mi fyddw ni’n ateb cwestiynnau sydd ddim yn cael eu gofyn.

Mae yna lawer o rai amlwg yn cynnig eu hunain megis:

 • ‘Mi glywais ddweud fod pawb yn blant i Dduw.’ – Dafydd Iwan
 • ‘Haws dilyn hysbyseb na dilyn Iesu.’ – Ffa Coffi Pawb
 • ‘Dwi wedi penderfynnu bod yn rhydd.’ – Dafydd Iwan
 • ‘Byw i’r funud.’ – Dyfrig Topper
 • ‘Cau ein llgada ac agor ein henaid.’ – Gwyneth Glyn
 • ‘Credaf mewn rhagluniaeth nid ofergoeliaeth.’ – Tecwyn Ifan
 • ‘Cadw’r sabath.’ – Sobin

Os fedrwch chi feddwl am linell allan o gân Gymraeg sy’n cynnig ei hun i agor testun a’n troi i weld beth sydd gan y Beibl i ddweud am y mater gadewch syniadau yn y sylwadau yma. Dwi ddim yn meddwl y bydd problem cymryd ystyr caneuon neu linellau allan o’i cyd-destun a’i hystyr gwreiddiol er mwyn agor pwnc/testun; hynny yw fe allw ni fod yn hyblyg gyda syniadau!

Please follow and like us:

4 thoughts on “Cyfres nesa Caersalem

 1. Helo!

  Syniad da! Ti di cal fi’n scanio Ipod fi am tiwns nawr. Cyn ifi fynd ymhellach:

  Ti ishe pethe fel:

  Yr Ods- – “llygredd dy enaid” (o Nid Teledu odd ar fai)

  Al Lewis Band – “paid a rhoi ffydd ynof fi” (o Paid)

  “Paid a chael dy ddenu gan obeithion ffol” – o Dal i Gredu (holl gan da gwd one liners!)

  NEU pethe fwy specific?

 2. Helo!

  Ddim yn siwr os odd y post diwetha di postio, felly falle ma doubles fan hyn, sori!

  Bryn Fon: Angen y Gan – “pryd hynny ma angen y gan sydd yn cynnal trwy’r oriau man”

  Un funud fach – “ai hwn yw y dyn on i isho bod?…ai hwn yw y ffordd i fyw fy oes?”

  Dianc o’r ddinas – “Yr unig gyfaill yw botel o wisgi, pan fod hwnna’n darfod mi fyddai ar ben fy hun”

  Ceidwad y goleudy –
  “A wnei di f’achub i?”

  “Wrth gwrs gei di weddi wrth fy allor
  Rhoddaf glustiau fy Nuw yn eiddo i ti”

  Anweledig :

  Hunaniaeth. (nifer o linellau posib yn y gan)

  Llenwi fy llygid – ”dwi isho llenwi fy llygid, llenwi fy mhen”

  Meinir Gwilym :
  Fi, fi, fi – “ga’i ymddiheurio am fod mor fi, fi, fi … Chi di craidd fy modolaeth i.”

  Hafan gobaith: (byth yn siwr os yw hwn yn gan Cristnogol neu beidio!)

  Gwyneth G a Cowbois RH.B:
  Paid a deud – “Os yw’th galon bron a thorri, paid a deud…ac os yw chwalu’n maith d’obeithion, paid a deud. Ni ddaw neb i drwsio’th galon wrth i’t ddeud”

  AlLewisBand:
  Atgyfodi – “pan mae d’enaid di yn llwgi”

  Super Furries:

  Ymaelodi a’r ymylon – “Ymaelodi ar ymylon, cosb pob un sydd yn anffyddlon”

  Nid hon yw’r gan…. – “Mae rhai yn rhydd, rhai eraill yn gaeth”

  Blerwyttirhwng – “o ble wyt ti’n dod, i ble’r wyt ti’n mynd…”

  Gwreiddiau dwfn… – “dyma ein hawr, ni ddaw unrhyw arall heibio’r ddrws”

  Y Teimlad – “A phan mae’r teimlad yna, mae bywyd yn werth parhau, ond yn ei absenoldeb, ma’r diweddglo yn agosau”

  Ryland Teifi:
  Lili’r Nos – “calon lan yn llawn daioni, weithie’n galon llawn drygioni”

 3. Begw

  Mistar Duw, Mistar Duw, maen nhw’n dweud dy fod ti’n fyw.

  Mynd i’r capel mewn Levis glas,
  Diaconiaid yn twlu fi mas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.