Cyhoeddi’r PhD dan drwydded Creative Commons

Dwi wedi gwneud y penderfyniad, dewr efallai, i gyhoeddi fy thesis PhD yma ar y wefan dan drwydded Creative Commons. Dyma rai o’r rhesymau tu ôl y penderfyniad:

 • Fy mwriad o’r dechrau gyda’r ymchwil oedd dod a syniadaeth Gristnogol R. Tudur Jones am ddiwylliant a gwleidyddiaeth i glyw mwy o bobl, yn arbennig y genhedlaeth iau. Pa beth well felly na’i gyhoeddi ar y wê.
 • Mae’r traethawd mynd i fod ar gael i bobl ddarllen yn Archifdy Bangor ac yn y Llyfrgell Genedlaethol felly wrth ei gyhoeddi yma hefyd y gobaith yw dod a’r thesis i sylw pobl na fyddai’n debygol o gael cyfle i bori ynddo ym Mangor neu Aberystwyth.
 • Os daw cyfle i gyhoeddi peth deunydd o’r thesis mewn llyfr rhywbryd dwi ddim yn meddwl bydd cyhoeddi’r thesis yma ar y wefan yn effeithio’r gwerthiant rhyw lawer. Mae’n ddwy farchnad wahanol gydag ychydig iawn o orgyffwrdd.
 • Mae llawer o bobl, Carl Morris yn bennaf, wedi bod yn pwysleisio ers tro fod angen mwy o gynnwys Cymraeg ar y we. Wel, dyma, ar amrantiad megis, 77,000 o eiriau ychwanegol i’r corpws Cymraeg ar-lein.
 • Ar ôl gweithio’n galed am bum mlynedd ar y prosiect mae’n gwbl briodol i mi gael dangos fy hun rhyw ychydig!

Cenedlaetholdeb R. Tudur Jones
yn ei gyd-destun hanesyddol a diwinyddol

Mae’r traethawd hwn yn cael ei gyhoeddi ar-lein dan drwydded

Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND

Ceir esboniad o gyfyngiadau’r drwydded yn llawn ar ddiwedd y traethawd ac fan yma ond fel crynodeb dylid nodi eich bod yn rhydd i lawr-lwytho a rhannu’r gwaith hwn yn unol a’r amodau canlynol:

 • Rhaid priodoli’r gwaith bob tro i’r awdur gwreiddiol.
 • Gwaherddir defnyddio’r gwaith at unrhyw ddiben masnachol dan unrhyw amgylchiadau.
 • Gwaherddir unrhyw waith deilliadol yn seiliedig ar y gwaith hwn. Gwaherddir ei olygu, ei drawsffurfio neu ychwanegu ato.
[ilink url=”http://blog.rhysllwyd.com/wp-content/uploads/2011/11/Cenedlaetholdeb-R-Tudur-Jones-gan-Sion-Rhys-Llwyd-Tachwedd-2011.pdf” style=”download”]Lawrlwytho’r Thesis[/ilink]
Please follow and like us:

8 thoughts on “Cyhoeddi’r PhD dan drwydded Creative Commons

 1. Ifan

  Diolch yn fawr iawn, Rhys! Bydd cael pori drwy thesis Cymraeg fel hyn ar y we hefyd o gymorth i bobol fel fi sy’n dechrau ar y gwaith, dw i’n siwr.

  (Dim ond y dudalen flaen ydw i wedi ei ddarllen ac wedi dysgu llawer iawn yn barod – doeddwn i ddim yn gwybod mai dy enw cyntaf oedd ‘Sion’!)

 2. Nic Dafis

  Diolch yn fawr am wneud hyn, Rhys.

  Ro’n i’n edrych ar dy luniau ar Flickr bwyddiwrnod a meddwl am ddefnyddio rhai yn y dosbarth Cymraeg – wedi sylwi bod rhai wedi cyhoeddi dan CC, a rhai sy ddim. Ydy hyn yn fwriadol, neu dim ond mater o beidio gosod yr hawliau pan wnest ti lanlwytho rhai pethau (dw i’n wneud hynny trwy’r amser).

 3. rhysllwyd

  Y bwriad yw fod fy lluniau i gyd dan CC BY-NC-ND jest fod Flickr, fel wyt ti’n nodi’n gosod Ceidwir Pob Hawl arnyn nhw fel default a mod i dim ond weithiau yn cofio newid y drwydded.

 4. Gareth Jones

  Diolch am rannu Rhys!

  Dwi wedi dechrau darllen trwy dy thesis ac mae’n hynod o ddiddorol. Byddaf yn ei roi ar yr iPad er mwyn ei ddarllen yno.

  Wyt ti wedi meddwl ei droi i fewn i eLyfr ac efallai ei gyhoeddi yn yr iBookstore?

 5. Pingback: Rhyddhau thesis PhD Cymraeg dan Creative Commons | Hacio'r Iaith

 6. Carl Morris

  Gwych. Diolch i ti.

  Dw i wedi ei llawrlwytho ac eisiau prynu copi papur hefyd os bosib.

  Dw i’n siŵr bydd pobol Wicipedia yn ddiolchgar am ffynhonnell o safon ynglŷn â’r dyn.

 7. Rhodri ap Dyfrig

  Gwych. Dwi’n bwriadu gwneud yr un peth. O ystyried taw cyfeirnodau yw currency yr academydd, a chyn lleied mae rhywun yn ei gael fel ffi am lyfr, dwi ddim yn deall pam na fyddai pob academydd yn gwneud hyn.

  A deud y gwir, dylai’r rhan fwyaf o bapurau academaidd fod ar gael i bawb, os ydyn ni’n credu mewn cynyddu gwybodaeth ein cymdeithas.

  Fi neilema i ydi, sut fydda i’n cyfathrebu’r ddoethuriaeth y tu hwnt i ddarllenwyr Cymraeg? Ei gyfieithu fy hun? Crynodebau pennod?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.